استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است

" انجمن زنان ا یران"

zananiran12@yahoo.com

www.zanan-iran.com

 

 

 

پیام خانم معینی درمورد اعتصاب غذا و رنج ساکنان لیبرتی

خطاب به رجوی

خانم زهرا معینی، زنان ایران، 07.10.2013

 

 

در رابطه با اعتصاب غذاي برخي از اعضاي تشكيلات مجاهدين براستي خانم و آقاي رجوي راه حل چيست بعد از آن كشتار بيرحمانه در قرارگاه اشرف و بسته شدن اردوگاه اشرف در پي دو پيام جداگانه رهبر غايب مجاهدين در يك پيام بيست دقيقه اي حرف از عاشورا ميزند عاشورا با امام حسين عاشورا شد و نه بدون اون و با اون پيام بي سرو ته اش گفت كه من بدنبال رژيم و رژيم هم بدنبال من و به تمام اعضاي خود گفت 1،2،1000تا اشرف ميسازيم ؟؟!!!!!؟؟؟؟؟

 

 

 

 شما كه خودتان را پاسخ گو نميدانيد كه پاسخ بدهيد چرا و به چه دليل اين تعداد افراد را در قرارگاه نگه داشته بوديد و از آنها امضاء گرفته بوديد كه بخواست خودشان اينكار را كردند و خواستند در اشرف بمانند آقاي رجوي حد اقل يكبار بياييد با خودتان روراست باشيد و جلوي يك فاجعه انساني ديگر را بگيريد البته اگر برايتان جان انسانها ارزش داشته باشد چرا دستور نميدهيد كه اين متحصنين به اعتصاب غذايشان پايان بدهند

 

 

خانم رجوي شما كه در سخنراني كه در ژنو داشتيد از دولت مردان اروپايي خواستيد كه تعدادي تي وال ، جليقه ضد گلوله و نفرات كلاه آبي در ليبرتي مستقر كنند آيا براستي اين راه حل است شما كه خيلي خوب بلد هستید از حقوق بشر صحبت كنيدآيا اين كار يعني همان اعتصاب غدا نقض حقوق بشر نيست چرا كاري براي اين افراد نميكنيد

 آنچه مانع و رابع اصلي انتقال سريع و امن ساكنان اردوگاه ليبرتي بوده نه بي توجهي دولت آمريكا و نه كم كاري سازمان ملل و نه مانع تراشي دولت عراق و نه دشمني دولت ايران بوده است بلكه اصل و اساس به گروگان گرفتن اين افراد توسط رجوي براي تضمين بقاي تشكيلات رجوي ميباشد آيا براستي اين درست است كه باجان فرزاندان ايران كه زماني با سادگي تمام و از خود گذشتگي فريب شما را خوردند بازي كنيد و بخاطر حفظ منافع خودتان كه همانا در قدرت ماندن و به قدرت رسيدن است آنها را به كشتن بدهيد

 

 آيا تا بحال به اين فكر كرده ايد كه شما كه دم از اسلام و خداشناسي ميزنيد فرداي قيامت پاسخ اين خونهاي به ناحق ريخته شده را چه خواهيد داد اين درخواست يكنفر نيست بلكه درخواست تمامي كساني است كه بخشي از تاريخ ايران را رقم خواهند زد

دست از سر اين اسيران دربند برداريد و باعث نشويد كه بيشتر از اين خون اين ايرانيان بيگناه به ناحق ريخته شود و مورد لعنت تاریخ بیش از این قرار بگیرید

زهرا معینی ساکن آلمان

07.10.2013

سایر صحبتهای خانم معینی

لینک به قسمت اول

لینک به قسمت دوم

نامه به ماریا گراچه

لینک به قسمت سوم

لینک به قسمت چهارم

لینک به قسمت پنجم