سایتهای اطلاعات عمومی

 

ترجمه گوگل

2

     تقویم      

1

سایتهای منتقد تشکیلات رجوی

کانون ایران قلم 4 کانون آوا 3 ایران اینترلینک 2  روزنه رهائی 1

وبلاگ آقای حیدرنژاد

 

9 وبلاگ نادر کشتکار

 

8

 نه به  تروریسم

7 نیم نگاه

 

6
فرقه ها 14 ندای حقیقت 13 آریا نیوز 12  امید آزادی 11
انجمن یاران 19 فریاد آزادی 18  عیاران 17

کانون وبلاگ نویسان مستقل

 

16

     مجاهدین     

 

24 ایران ستارگان 23 نوید رهائی

 

22 بنیاد خانواده سحر 21
دریچه زرد   هابیلیان   پژواک ایران   وبلاگ آقای صرافپور  
زنان در اسارت   آیندگان وبلاگ آیندگان

 

  انجمن فراق   وبلاگ سالور

 

 

وبلاگ آقای ادوارد ترمادو

 

  پرونده سیاه   باند رجوی

 

 

انجمن پارسیان

 

 
پیوند رهائی   آئینه وبلاگ آقای علی جهانی   وبلاگ آقای میلاد آریائی   وبلاگ آقای امیر موثقی

 

 
انجمن نجات   تلویزیون مردم   انجمن فانوس

 

  ایران دیدبان

 

 
  وبلاگ شهروز   رجویسم   تحریریه صدا   صدای قربانیان  

سایتهای تشکیلات رجوی

 

ایران افشاگر 2

سایت همبستگی ملی

1

سایتهای خبر

 

ایرنا

2

رادیو فردا

1
 

پرس تی وی

4

صدای آمریکا

3
 

خبرنامه گویا

6

بی بی سی

5